Encuéntranos en:

Estudis de qualitat de vida UJI

L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) del grup d’acció local compta amb un sistema d’indicadors per fer-ne el control de l’execució. Un d’aquests indicadors resa així la millora de la percepció del sentiment de pertinença al territori i la qualitat de vida d’aquest.

Des del GAL Maestrat Plana Alta, i com a part del vostre treball per atreure coneixement i visibilitzar la realitat rural del vostre territori, encarreguem al Grup d’Estudi ‘Investigació de Desigualtats i Resistències (DESiREs) de la Universitat Jaume I de Castelló l’elaboració d’una enquesta que ens permetés valorar aquesta percepció del sentiment de pertinença al territori i la qualitat de vida, donant resposta al nostre indicador de seguiment de l’EDLP.

Una de les fites d’aquesta iniciativa és que els 5 grups d’acció local de la província de Castelló han participat al projecte. Cada GAL centrat en el seu àmbit d’actuació, però amb una mateixa estructura d’enquesta i amb un disseny que permet l’anàlisi a nivell provincial. Aquest treball s’ha elaborat els anys 2020, 2022 i 2023, cosa que ens permet observar l’evolució d’aquest indicador al llarg dels darrers anys. Els resultats de l’enquesta de l’any 2023 estan encara en fase d’anàlisi.

L’enquesta del 2022 va comptar amb dues metodologies per a la recollida de dades. D’una banda, es va seleccionar una sèrie de municipis per fer enquestes a peu de carrer, i, d’altra banda, es va llançar una enquesta on line a tot el territori del GAL. La recollida de dades va ser molt satisfactòria amb un total de 160 enquestes vàlides a peu de carrer i un total de 329 en línia. Per tant, es va comptar amb mostres de tots els municipis del Grup d’Acció Local, per tal que fos tan plural com sigui possible i acollís les diferents realitats del territori.

Les conclusions de la darrera enquesta analitzada, any 2022, van ser reveladores quant a la percepció de la qualitat de vida al nostre territori, assolint índexs similars als que s’aconsegueixen als millors països del món, molt per sobre de la mitjana espanyola i europea.

Si atenem les dades que va donar l’Enquesta Europea sobre Qualitat de Vida 2016, la darrera de la qual s’han publicat les dades, els resultats són clarament positius, ja que superen les mitjanes de tots els països sobre els quals es va fer l’enquesta. De fet, el país que de mitjana presenta una millor valoració és Finlàndia amb un 8,1, molt poc per sobre de la puntuació obtinguda al nostre territori, i molt lluny de la mitjana d’Espanya que se situa en un 7, igual que la de la Unió Europea.

Descobreix el teu Potencial Emprenedor Rural

Converteix les teves idees en realitat i contribueix al creixement rural. Explora com podem donar suport al teu projecte emprenedor avui!