Encuéntranos en:

Economia circular de l'oliva

Aprofitament de subproductes de la producció d'oli d'oliva

Set grups d’acció local de la Comunitat Valenciana es van unir per donar vida al projecte de cooperació “ECONOMIA CIRCULAR DE L’OLIVA. Aprofitament de subproductes de producció d’oli d’oliva”.

  • GAL Maestrat Plana Alta Leader 1420
  • GAL Altmaesports Leader
  • GAL Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior (@DICI)
  • GAL Palancia Mijares 14/20
  • GAL Som Rurals
  • GAL Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Macizo del Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer
  • GAL Asociación para el Desarrollo Rural Turia Calderona
Reprodueix vídeo

El territori d’aquests set grups d’acció local abasta fins a 220 municipis del total del territori Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipis). Per tant, en aquest projecte de cooperació sintegra el 66,67% dels municipis Leader de la Comunitat.

D’entre els diferents usos i aprofitaments del subproducte de l’oli d’oliva o berenar (biomassa, compostatge i alimentació animal), el projecte s’ha centrat sobretot a investigar tots els factors que facin possible la utilització de l’alperujo com a aliment per a la cabana d’extensiu del medi rural valencià, cosa que suposaria una solució més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos. Tot i això, no s’han deixat altres alternatives d’ús, així, a través d’un Pla de Viabilitat per a la Gestió Integral de l’Alperujo s’ha elaborat una eina per a l’ús per part de trulls que permeti ajudar-los a decidir quina és l’alternativa més viable per a l’alperuxo generat.

Així, l’aplicació pràctica de les conclusions que s’obtenen d’aquest projecte de cooperació Leader de l’Economia Circular de l’Oli contribuiria a la reducció dels costos d’alimentació dels ramaders, als costos de gestió de la pinyolada per part de trulls ia la millora de leconomia de les zones rurals de la Comunitat Valenciana. I és que la producció del subproducte i l’activitat ramadera es concentra en zones amb alt risc de despoblació, municipis la majoria per sota de 2.000 habitants.

Resultats d’investigacions anteriors de les quals parteix aquest treball de cooperació posen de manifest que la pinyolada és un aliment adequat per ser inclòs a les dietes de boví extensiu com a font de fibra i greix, ric en oleic.

L’execució d’aquest projecte de cooperació ha permès treballar als 7 territoris Leader participants en un tema d’interès per a diversos actors com són els trulls i els ramaders i ramaderes al voltant de l’ús de la pinyolada, que de vegades la seva gestió suposa una despesa i un problema per als trulls. Estudis previs ja han posat de manifest que és viable incorporar la pinyolada en alimentació animal, ara la tasca que hi ha al davant és informar tant responsables de les explotacions ramaderes com els trulls de les oportunitats que té aquest subproducte i de com una economia circular pot ser molt beneficiosa en termes mediambientals, socials i econòmics per al territori rural. Les sessions de participació realitzades en el marc del projecte han posat de manifest la necessitat de continuar treballant en escenaris de trobada per al debat i la recerca de solucions i acords comuns per donar sortida a aquest subproducte. Així, l’aplicació pràctica de les conclusions que s’obtenen d’aquest projecte de cooperació Leader contribuirà a la reducció dels costos d’alimentació dels ramaders, els costos de gestió de la pinyolada per part de trulls i la millora de l’economia de les zones rurals de la Comunitat Valenciana.

Descobreix el teu Potencial Emprenedor Rural

Converteix les teves idees en realitat i contribueix al creixement rural. Explora com podem donar suport al teu projecte emprenedor avui!